Miami Beach Residents Taking Advantage Of City’s Free Sandbags

CBS Miami’s Oralia Ortega reports.