Supplies Scare Across Miami-Dade As Residents Prep For Matthew

CBS Miami’s Oralia Ortega reports.