Supreme Court Blocks President Obama’s Immigration Plan

CBS Miami’s Lauren Pastrana reports.