Wasserman Schultz Met With ‘Boos’ At Delegation Breakfast

CBS Miami’s Lauren Pastrana reports.